logo VisitDrama

house

 

Jane Austen (16 december 1775 -  18 juli 1817) Jane Austen


Jane Austen werd geboren in Steventon (Hampshire - Engeland) en was een zeer begaafd schrijfster, wiens boeken gesitueerd in het Engelse middel- en  society klasse, deze boeken zijn opmerkelijk door haar humor, sociale observaties en inzichten in het leven van de begin 19e eeuwse dames.

Jane was een van de acht kinderen van een predikant en groeide op in een hechte familie in de lagere regionen van de Engelse adel. Ze begon in haar tienerjaren te schrijven. In 1801 verhuisde de familie naar Bath. Na het overlijden van Jane’s vader in 1805 verhuisde Jane, haar zus Cassandra en hun moeder meerdere malen om uiteindelijk in Chawton – nabij Steventon terecht te komen.
Jane’s broer Henry heeft haar geholpen met de onderhandelingen met een publicist en haar eerste roman “ Sense & Sensibility” (verstand en gevoeligheid), dat in 1811 verscheen. Haar volgende roman “Pride and Prejudice (Trots en vooroordeel), welke ze zelf omschreef als haar ‘eigen kind’ ontving veel lovende recensies. Mansfield Park werd in 1814 uitgebracht en hierna kwam Emma in 1816 uit.
Emma werd opgedragen aan de Prince Regent, een bewonderaar van haar werk. Alle romans van Jane Austen zijn anoniem gepubliceerd.

De ouders van Jane Austen, William George Austen (1731-1805) en zijn vrouw Cassandra (1739-1827), stamden uit adellijke families met aanzien. George stamde uit een familie van wolfabrikanten die door hun beroep waren opgeklommen tot een positie binnen de lagere rangen van de landadel. Cassandra was een lid van de prominente familie Leigh, een baronet uit Stoneleigh. Ze trouwden op 26 april 1764 in Bath. Van 1765 tot 1801, dus gedurende een groot deel van Jane's leven, diende vader George als predikant in de anglicaanse parochies van Steventon, Hampshire, en een nabijgelegen dorp. Van 1773 tot 1796 vulde hij zijn inkomsten aan met landbouw en door steeds drie à vier jongens tegelijk te onderwijzen en in de kost te nemen.

Austens familie bestond uit zes broers (James (1765-1819), George (1766-1838), Edward (1767-1852), Henry Thomas (1771-1850), Francis William (Frank) (1774-1865), Charles John (1779-1852)) en een zus, Cassandra Elizabeth (1773-1845), die net als Jane ongehuwd bleef. Cassandra was Austens beste vriendin en vertrouwelinge gedurende haar leven. Van haar zes broers had Jane de beste band met Henry, die later bankier werd en, nadat zijn bank failliet ging, een Anglicaanse predikant. Henry was ook de literair agent van zijn zuster. Binnen zijn grote vrienden- en kennissenkring uit Londen bevonden zich bankiers, handelaars, uitgevers, schilders en acteurs, en hij gunde Jane op die manier een kijkje in een sociale omgeving die normaliter voor haar onzichtbaar zou zijn gebleven vanuit de kleine parochie in het landelijke Hampshire.

Jane's broer George ging al op jonge leeftijd het huis uit en woonde bij een plaatselijke familie, omdat, zoals biograaf Le Faye beschrijft, George "geestelijk abnormaal" was en "onderhevig aan aanvallen". Hij was mogelijk ook doofstom. Charles en Frank dienden bij de marine en bereikten beiden de rang van admiraal. Edward werd geadopteerd door zijn neef Thomas Knight. Hij erfde zijn landgoed en nam in 1812 ook zijn naam aan.

Jane is altijd ongehuwd gebleven al was er wel een grote liefde in haar leven, Tom Lefroy, een neef van haar buren in Steventon. Uit haar brieven aan Cassandra bleek dat beide veel tijd met elkaar door brachten. Omdat beide echter niet over geld beschikken wordt een huwelijk niet praktisch geacht. Tom vertrekt weer naar Londen voor een studie als advocaat, ze zullen elkaar nooit meer zien.

In 1816 verslechterde Jane’s gezondheid, waarschijnlijk door de ziekte van Addison. De ziekte van Addison is een afwijking van de bijnieren, waardoor hormonen te weinig worden aangemaakt en staat bekend als een auto-immuunziekte.  Ze reisde hiervoor naar Winchester voor behandelingen en overleed hier op 18 juli 1817. Twee verdere romans ‘ Persuasion’ en Northanger Abbey werden postuum gepubliceerd in 1818 en een laatste roman bleef onafgemaakt. Deze laatste roman kreeg uiteindelijk de titel Sanditon.

Slechts enkele persoonlijke brieven en brieven van haar familie zijn bewaard gebleven (naar schatting slechts 160 van de 3000 brieven). Haar zus Cassandra, aan wie de meeste brieven oorspronkelijk waren gericht, verbrandde het grootste deel van Jane's brieven en censureerde het kleine aantal dat wel bewaard bleef. Andere brieven werden vernietigd door de erfgenamen van Admiraal Francis Austen, Jane's broer.
Het meeste van het biografische materiaal dat in de eerste vijftig jaar na haar dood werd geschreven kwam van haar familieleden en geeft een subjectief beeld weer van de familie ten gunste van "de aardige en rustige tante Jane".

Haar leven werd beschreven en verfilmd, in onder meer de film Becoming Jane met Anne Hathaway in de hoofdrol. Haar boeken werden in veel talen vertaald en verfilmd.

Jane_Austen-Grafsteen

Haar werken:

  • Sense and Sensibility
  • Pride and Prejudice
  • Mansfield Park
  • Emma
  • Persuasion
  • Northanger Abbey

 

Enkele nog interessante sites over Jane::

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen

http://www.janeausten.nl/

http://www.janeausten.co.uk/

http://www.janeausten.org/